Narzędzia lidera

Znajdziesz tu gotowe frameworki działania oraz otwarte listy i narzędzia, dzięki którym rozwiniesz swoje kompetencje liderskie.

Lista jest regularnie uzupełniana, dlatego zachęcam Cię do odwiedzania tej strony.

BART

BART jest narzędziem do zmapowania dynamiki grupy i pomaga zespołom współpracować na rzecz wspólnego celu dzięki klaryfikacji czterech obszarów: granic, władzy(autorytetu), pełnionych ról i realizowanych zadań.

Pozwala to uzyskać osobistą i zbiorową jasność co do tego, w jaki sposób każdy członek grupy przyczynia się do osiągnięcia tego wspólnego celu.

Boundaries, Authority, Role, Task

Boundaries

• Czego te granice dotyczą, na ile są osadzone w obszarze kompetencji, czasie (realizacji)
• Czy granice ról w zespole są jasno określone i uzgodnione?
• Czy istnieje rozbieżność między ustalonymi a rzeczywistymi zasadami w zespole?
• Czy to, co zostało ustalone na początku jest aktualne po 3-6 miesiącach?
• W jakich okolicznościach granice/zasady mogą ulec zmianie? Na jakich warunkach?

Authority

• Czy autorytet/władza jest formalnie zdefiniowana i respektowana przez wszystkich członków zespołu?
• Czy są obszary, w których pojawił się nieformalny lider? Kto nim jest? Jaki jest jego wpływ?
• Czy są sytuacje, w których autorytet/władza ulegają zmianie? Kiedy i w jaki sposób?

Roles

• Czy w zespole pojawiły się nowe role?
• Jak zespół radzi sobie z nieformalnymi rolami?
• Jak zarządzacie rolami, które pojawiły się w trakcie pracy, z niezaspokojonej potrzeby?

Tasks

• Czy zadania członków zespołu są dla nich jasne i zrozumiałe (oraz atrakcyjne)
• Na ile są samodzielni, a kiedy potrzebują wsparcia w poszczególnych zadaniach i konkretnej instrukcji.
• Na ile Ty liderze dopasowujesz swój styl przywództwa do poziomu rozwoju swoich ludzi?
• Jaki jest proces działania, kiedy zadania nie są wykonywane?

Przy określaniu celu zespołowego warto także uwzględnić matrycę odpowiedzialności RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) lub RASCI (+Support), a sam cel ustalać wg modelu SMART: Specific, Measurable, Attractive (lub w niektórych rozwinięciach: Achievable), Realistic (lub: Relevant), Time-bound.